Za Watadage stoi samotna figura bodhisattwy – oświeconej istoty. Słowo bodhisattva składa się z dwóch wyrazów – bodhi, czyli doskonała wiedza, całkowite oświecenie, przebudzenie (od pierwiastka budh, budzić się, być przebudzonym) i sattva, czyli istota, również istnienie, prawdziwa natura, charakter, rzeczywistość. Znaczenie możemy wykładać jako "istota, której naturą jest wiedza doskonała", "istota oddana poszukiwaniu wiedzy doskonałej", przy czym wiedza doskonała jest określeniem osiągnięcia stanu buddy.

Sri Lanka (403)

Minąwszy samotną figurę, naszym oczom ukazują się niezwykłe, chwiejące się kolumny -  “sali kwiatowych zwojów”. Nie wiadomo jakim celom miał służyć ten piękny pawilon. W centrum budynku znajduje się mała dagoba pięknie rzeźbiona u podstawy.

Sri Lanka (404)

Lata Mandapaja (Sala Kwiatowych Zwojów), zbudowana została przez Nissankę Mallę. Kolumny wyobrażają łodygi lotosu, a pochodzą z barokowego okresu syngaleskiej sztuki, kiedy surowość stylu ustąpiła miejsca bogatej ornamentyce. Wiele kolumn rzeźbionych jest w piękny, misterny wzór kwiatowy.

Sri Lanka (407)

Skomentuj