Władysław Hasior (1928 – 1999) był jednym z najzdolniejszych „uczni” Warhola. Na pewno był prekursorem pop – artu w Polsce. Trudno zaklasyfikować go jako rzeźbiarza, gdyż realizował się artystycznie na wielu dziedzinach sztuki – malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa, architektura, pomniki, sztandary.

Płonące Ptaki - Władysław Hasior

Płonące Ptaki - Władysław Hasior

Ptaki (6)

Ptaki (8)

Materiały, które wykorzystywał w swoich pracach często pochodziły z otaczającej nas rzeczywistości – stare części samochodowe, popsute maszyny, kamień, szkło, nikomu niepotrzebne sprzęty. Uważał, że każdy przedmiot ma swój sens.

Ptaki (11)

Ptaki (13)

Potrafił wykorzystać w swojej sztuce również wodę, ogień czy wiatr. Ukryte dzwonki, piszczałki wydawały dźwięki, gdy wiał wiatr rzeźba żyła własnym życiem.

Ptaki (3)

Ptaki (4)

W 1975 roku w Szczecinie stanęła rzeźba „Płonące ptaki”. Kolorowe, rajskie ptaki po wielu zmianach miejsca ekspozycji dzisiaj stoją na skarpie w Parku Kasprowicza, tuż przed wejściem do Teatru Letniego.

Ptaki (18)

Pięknie odnowione szykują się do lotu. Czasami naprawdę płoną żywym ogniem i wtedy wyglądają jeszcze piękniej.

Ptaki (25)

Skomentuj